Aktuálne farské oznamy z nedele 17. augusta

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 17. augusta.

  • Dnes je mariánske večeradlo o 14.30 v KKK
  •  Združenie kresťanských seniorov pozýva svojich členov dnes na stretnutie po Mariánskom večeradle do PC na prízemí.
  •  V dôsledku narastajúceho násilia vo viacerých krajinách sveta zvlášť na Ukrajine, v Iraku a Svätej zemi Konferencia biskupov Slovenska vyhlasuje týždeň modlitieb za mier a zmierenie v dňoch od 15.8-22.8.2014 Pozýva farnosti, spoločenstvá, i jednotlivcov k spoločnej modlitbe za pokoj vo svete. Takisto sa KBS obracia aj na ústavných predstaviteľov SR, aby nepoľavili v úsilí napomáhať ku mierovému riešeniu konfliktov vo svete a aby aktívne bránili základné ľudské práva osobitne v prípade kresťanov v Iraku, ktorí čelia genocíde.
  • V našej farnosti sa po každej sv. omši budeme spoločne s kňazom modliť modlitbu za mier, ktorú môžete nájsť na laviciach a prosíme, aby ste aj vo vašich súkromných modlitbách mysleli na tento úmysel.
  • Vo štvrtok po večernej svätej omši Vás pozývame na moderovanú adoráciu do kostola KKK pri ktorej budeme spoločne prosiť za mier a pokoj vo svete.
  • Farnosť Kráľovnej Pokoja, sídl.III vás pozýva na odpustovú slávnosť 24.8. o 10.30, ktorú bude celebrovať arcibiskup Bernard Bober. Plagát nájdete na výveske.

Sv. omše Šalgovík:
piatok: 18.00
nedeľa: 9.00