Aktuálne farské oznamy z nedele 16. marca

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 16. marca.

 

 

– Dnes po svätých omšiach si môžete zakúpiť veľkonočných baránkov, ktorých vyrobili veriaci z farnosti Pavlovce nad Uhom. Ich kúpou podporíte dostavbu farského úradu a pastoračného centra v ich farnosti. Cena je 5 €.
– Krížová cesta bude dnes o 15.00. Pripravuje ju spoločenstvo sv. Michala archanjela.
– V utorok po večernej sv. omši je stretnutie lektorov.
– Na nástenkách je vyvesený program odpustovej slávnosti ku cti sv. Jozefa vo Františkánskom kostole.
– V sobotu 22.3. o 10.00 sa uskutoční pôstna duchovná obnova pre birmovancov v PC na tému: Panna Mária vie, čo s utrpením. Všetkých birmovancov srdečne pozývame. Teší sa na vás kaplán Jozef. Bližšie info na nástenkách.
– O týždeň vo štvrtok 27.3. o 15.00 sa uskutoční pôstna duchovná obnova pre členov klubu združenia kresťanských seniorov v kostole v Šalgovíku.
– Zbierka na charitu z minulej nedele činila 2 290 €. Srdečne Pán Boh zaplať.
– Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na kostol.