Aktuálne farské oznamy z nedele 16. februára

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 16. februára.

 

 

 • Dnes popoludní o 14.30 bude mariánske večeradlo.
 • Stretnutie lektorov bude v utorok po večernej sv. omši v PC.
 • Pravidelné stretnutie tých, ktorí žijú v rozvedených manželstvách bude v utorok o 17.00 v Katolíckom kruhu na Jarkovej ulici.
 • V stredu večerná sv. omša pre deti bude v „rockovom štýle“. Po nej bude pre deti fašiangové agape v PC. Prosíme ochotné mamky, aby upiekli šišky (kreple) a doniesli ich pred sv. omšou do PC.
 • V sobotu (22.2.) o 10.00 bude slávnostná konsekrácia kostola v Šalgovíku. Sv. omšu bude sláviť náš košický arcibiskup Mons. Bernard Bober.
 • Najbližšiu sobotu detské stretko nebude.
 • Pozývame Vás na premietanie filmu o sr. Angelike, ktorá pomohla už 2000 ženám vymaniť sa z traumy otroctva a týrania. Film môžete vidieť v sobotu 22.2. o 19.00 v pastoračnom centre na prízemí. Viac informácii na plagátoch.
 • Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na kostol.
 • Sviatosť birmovania sa bude v našej farnosti udeľovať na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého  8. júna (nedeľa) o 8.30.
 • Arcidiecézna púť v Roku Sedembolestnej Panny Márie do Šaštína bude v dňoch 22.5 – 23.5. Cena 75 €. Púť je pod vedením Mons. B. Bobera, arcibiskupa. Trasa: Levoča, Marianka, Šaštín. V cene je 1 x ubytovanie s polpenziou (večera, raňajky, autobus a poistenie). Prihlásiť sa môžete v kancelárií na fare s poplatkom. Bližšie informácie nájdete na nástenke.
 • Pri východoch z kostola nájdete formuláre na darovanie 2 % z vašich daní na naše občianske združenie Kráľ Sekčova. Nájdete ho taktiež na našej internetovej stránke (www.sekcov.fara.sk). Ďakujeme všetkým, ktorí, podporíte našu farnosť. Vyplnené tlačivo spolu s dokladom, ktorý vám dá váš zamestnávateľ, nám doneste, prosím, do konca apríla. Môžete zobrať formulár aj pre známych, kolegov v práci… Chceme osloviť aj podnikateľské subjekty a firmy, resp. tých, ktorí ešte nikdy nikde nepoukázali 2 %, aby nám ich darovali. Nenechajme „prepadnúť“ hoci aj malú sumu štátu.
 • Gymnázium sv. Moniky oznamuje, že v nasledujúcom školskom roku 2014/2015otvára jednu triedu anglickej cirkevnej bilingválnej sekcie v Prešove. Prihlášky na štúdium je potrebné podať najneskôr do 28.2.2014 na riaditeľstvo školy. Kritéria a požiadavky pre prijímacie konanie si môže každý záujemca pozrieť na internetovej stránke školy.