Aktuálne farské oznamy z nedele 15. septembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 15. septembra:

 • Dnes popoludní o 14.30 bude mariánske večeradlo.
 • Stretnutie lektorov bude v utorok (17.9.) o 18.45 v PC.
 • Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na  
  pravidelné mesačné  stretnutie, ktoré sa uskutoční v utorok (17.6.) o 17.00 v Kostole sv. Jozefa.
 • Ponuka pre dospelých, ktorým chýbajú sviatosti (krst, 1.sv. prijímanie, birmovka) a chceli by si to doplniť. Zastavte sa počas týždňa v kancelárii, kde vám poskytneme bližšie informácie.
 • Združenie kresťanských seniorov pozýva svojich členov na stretnutie pri príležitosti 20. výročia založenia klubu na budúcu nedeľu ( 22.9.) o 15.00 v PC.
 • Odchod autobusu na Národný pochod za život do Bratislavy, bude v nedeľu 22. 9. o 3.00. Cena 15 €. Záujemcovia nech sa prihlásia v sakristii.
 • Srdečne pozývame otcov každého veku na Modlitby otcov, ktoré sú pravidelnou aktivitou v našej farnosti. V rámci tejto modlitby zverujeme naše deti i manželky, naše starosti i radosti do rúk Pánových vo viere, že on doplní to čo my nezvládame. Stretnutia  sa konajú každý týždeň v priestoroch farskej budovy (miestnosť pri vchode od garáži ), vo štvrtok o 19.00 h.
 • Dnes je zbierka na kostol.
 • Oznamy CVČ:

            – ďakujeme rodičom, ktorí prihlásili svoje deti do nášho CVČ,

            – v pondelok je možné priniesť vyplnené prihlášky, ak to niekto       nestihol,

            – v rámci týždňa dobrovoľníctva Vás pozývame v utorok, na prípravu vecičiek pre predčasne narodené deti – CVČ, 2.p- od        17.00-18.30 .

 • Teologická fakulta v Košiciach a Vyšší inštitút náboženských vied v rámci celoživotného vzdelávania organizuje štúdium v oblasti filozofie a katolíckej teológie v Prešove – Solivare (farská sála). Zápis je na prvom stretnutí 24.9. po 15.30 vo farskej sále na Solivare. Bližšie informácie sú na výveske.

            Opál – nedeľa o 11.45

            Šalgovík – streda, piatok o 18.00, sobota o 7.00, nedeľa o 9.00