Aktuálne farské oznamy z nedele 15. novembra.

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 15. novembra:

 • Na budúcu nedeľu budeme sláviť Slávnosť Krista Kráľa – odpustová sv. omša bude o 11.00. Celebrovať ju bude náš bývalý kaplán o. Rastislav Dvorový.
 • Dnes o 14.30 bude mariánske večeradlo.
 • V utorok po večernej sv. omši je stretnutie lektorov v PC.
 • V stredu bude naviac sv. omša o 9.00 – rekolekcie kňazov solivarského dekanátu.
 • Program Týždňa pre mladých:
 • Dnes popoludní navštívia mladí Domov dôchodcov na Cemjate, aby potešili starších ľudí. Ktokoľvek sa môže pridať, stretneme sa o 14.15 pri kostole.
 • V pondelok omšu o 18.00 bude celebrovať P. Milan Hermanovský, augustinián. Po sv. omši od 18:45 až do polnoci budeme tráviť čas pri rôznych športoch v telocvični na ZŠ Šrobárova.
 • utorok je v Košiciach projekt Godzone. Odchádzame o 13:30 od kostola. Miesta v autobusoch sú už obsadené.
 • stredu po večernej sv. omši pozývame (nie lenJ) mladých na premietanie filmu God´s not dead do PC.
 • Vo štvrtok pri sv. omši sa nám prihovorí diakon brat Samuel, dominikán. Po nej budú chvály pod vedením hudobníkov z Maranathy a potom adorácia do polnoci.
 • piatok bude hosťom na mládežníckej sv. omši o. Rudolf Bartal, karmelitán. Hudobne ju bude doprevádzať Slávka Tkáčová s kapelou Slnovrat.
 • Zároveň v piatok po večernej sv. omši bude v kostole koncert gospelovej kapely Slnovrat. Oplatí sa prísť J, na koncert pozývame tak mladých, ako aj starších.
 • sobotu pozývame tých, ktorí majú radi turistiku na výlet na Jánošíkovu baštu (pri Kysáku) a do ružínskych jaskýň. Stretneme sa o 7:15 na vlakovej stanici.
 • Dnes po sv. omši je zbierka na kostol.
 • CVČ ponúka možnosť prihlásiť deti na plávanie. Stretávame sa dvakrát do týždňa, v pondelok od 18.00 – 19.00 a v piatok od 17.00 – 18.00 na Sídlisku III., ul. Mirka Nešpora. Deti a mládež sa môžu prihlásiť v CVČ osobne, resp. on –line.