Aktuálne farské oznamy z nedele 15.mája

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 15.mája:

 • Dnešnou nedeľou končí Veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme modlitbu Anjel Pána.
 • Fatimské večeradlo bude až na budúcu nedeľu a bude spojené s duchovnou obnovou.
 • Stretnutie lektorov bude v utorok po večernej sv. omši v PC.
 • V sobotu je vo Farnosti Kráľovnej Pokoja na Sídl. III. celodiecézne stretnutie miništrantov s o. arcibiskupom. Pozývame všetkých miništrantov (veľkých a i tých najmenších). Pôjdeme spoločne. stretneme sa o 8.30 pri našom kostole.
 • Seniori organizujú púť do Sanktuária BM v Krakowe na sobotu 28.5. Informácie o púti nájdu seniori na výveske vo vestibule kostola.
 • Nastavajúci týždeň je na Slovensku venovaný modlitbe za mladých:

            UT: Po večernej sv. omši modlitba na farskom ihrisku a futbalový turnaj.

            ŠTV: Mládežnícka moderovaná adorácia po večernej sv. omši, potrvá do 24.00.

PI: Chvály a modlitby za mladých Prešova na našej prešovskej Kalvárií. Spoločný odchod o 19.00 od kostola.

SO: Výlet na Rohačku pri Margecanoch. Stretneme sa na vlakovej stanici o 7.20.

NE: Modlitba mladých v uliciach Sekčova. Stretneme sa o 15.00 pri kostole.

 • Budúci birmovanci, ktorí sa nestihli prísť zapísať na prípravu, môžu tak urobiť na budúci piatok po večernej sv. omši v kostole. Týka sa terajších prvákov na SŠ.
 • Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom bude mať stretnutie v utorok (17.5) v Katolíckom kruhu o 17.hodine.Téma: Výchova deti v rozvedených rodinách. Stretnutie povedie kňaz Stanislav Seman SDB.
 • Na výveske nájdete oznam o výberovom konaní na miesto riaditeľa cirkevnej materskej školy, ktorá má svoje pôsobenie aj v našej farnosti.
 • Dnes je zbierka na náš kostol.
 • omše – Šalgovík: streda, piatok: 18.00, nedeľa: 9.00