Aktuálne farské oznamy z nedele 15. júna

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 15. júna.

  • Vo štvrtok je prikázaný sviatok Božieho Tela. Sv. omše budú o 6.00, 9.00, 16.00, 18.00, v Šalgovíku o 18.00.
  • Mariánske večeradlo bude dnes o 14.30.
  • Dnes po sv. omši je zbierka na Farfest. Ďakujeme za milodary.
  • Stretnutie lektorov bude v utorok po večernej sv. omši v PC.
  • Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov oznamuje, že posledné predprázdninové stretnutie sa uskutoční v utorok (17.6.) v Katolíckom kruhu, na Jarkovej ulici o 17. hodine. Stretnutie povedie františkán – brat Filip
  • Na budúcu sobotu o 19:00 si môžete prísť do pastoračného centra pozrieť film: „Zázrak jednoty už začal“. Na pozadí piatich aktuálnych udalostí zo sveta môžete pochopiť a byť účastní Kristovho úsilia o jednotu kresťanov.
  • Na budúcu nedeľu bude sv. omšu o 11.00 celebrovať náš bývalý diakon  a od včera novokňaz Marek Vajs.

 

  • Sv. omše v Šalgovíku: utorok o 18.00; štvrtok o 18.00, nedeľa o 9.00.