Aktuálne farské oznamy z nedele 15. júla

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 15. júla.

– Dnes popoludní o 15.00 bude v Konkatedrále sv. Mikuláša sv. omša, po ktorej o. biskup Stanislav Stolárik požehná na námestí sochu bl. Jána Pavla II. Ste pozvaní.
– Na budúcu sobotu a nedeľu je odpustová slávnosť Karmelskej Panny Márie v Gaboltove. Program si môžete všimnúť na výveskách.
– Klub kresťanských seniorov organizuje púť do Gaboltova. Členovia klubu a môžu prihlásiť u p. Triščovej. Nečlenovia klubu sa môžu prihlásiť v sakristii do 20.7. Cena je 6 €. Odchod autobusu je ráno o 5.30.
– Detské olympijské hry budú tak ako každý rok v posledný prázdninový týždeň (26.8. – 31.8.) Prihlášky budú v sakristii, vyplnenú prihlášku spolu s peniazmi vhoďte do pripravenej krabice v sakristii (fialová krabica s nápisom DOH). Prihlasovanie je možné do 20. augusta 2012. Cena: 10 €, dvaja súrodenci po 9 €, traja a viac súrodencov po 8 €.