Aktuálne farské oznamy z nedele 15. januára

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 15. januára:

  • Popoludní o 14.30 bude mariánske večeradlo.
  • Stretnutie lektorov bude v utorok po večernej sv. omši v PC.
  • Stretko Hnutia na pomoc rozvedeným kresťanom bude v utorok o 17.00 v Katolíckom kruhu na Jarkovej ulici.
  • Prvé modlitbové stretko mužov bude v piatok po večernej sv. omši. Môžu prísť aj tí, ktorí sa neprihlásili.
  • V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, budú v našom meste ekumenické bohoslužby:

– streda (18.1.) o 17.30 v gr.kat. katedrále,

– štvrtok (19.1.) o 17.00 v evanjelickom kostole na Trojici,

– piatok (20.1.) o 17.00 v Konkatedrále sv. Mikuláša,

– sobota (21.1.) o 17.00 v Modlitebni Bratskej cirkvi.

Pozývame vás:

  • CVČ sv. Jána Pavla II. pozýva deti s rodičmi na korčuľovanie na štadióne PSK Prešov, Pavla Horova 33. Uskutoční sa v sobotu (21.1.) od 9.00 do 10.00. Vstupné: 1,20 €. Záujemcovia, hláste sa u riaditeľky CVČ. kontakt: 0917 170 356
  • Aj počas tohto roka sa budú vo františkánskom kostole sláviť omše za život. Bude to každý tretí štvrtok v mesiaci o 16.30. Pri týchto sv. omšiach sa udeľuje požehnanie mamkám, ktoré sú v požehnanom stave.
  • Vo štvrtok po adorácií o 19.30 bude v kostole stretnutie tých, ktorí majú záujem o o púť do Lúrd a Fatimy. Púť bude v auguste. Podrobnosti si priblížime na stretnutí.

Šalgovík:

            Sv. omše: pondelok, streda, piatok o 18.00, nedeľa o 9.00.