Aktuálne farské oznamy z nedele 15. februára

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 15. februára.

  • Dnes o 14.30 bude mariánske večeradlo.
  • Stretnutie lektorov bude v utorok po večernej sv. omši v PC.
  • Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi. V tento deň je pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Sv. omše: 6.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00.
  • Jedným zo základných pilierov pôstu je aj almužna. Ponúkame možnosť zrieknuť sa jedného stravného lístka pre núdznych. Krabička je vzadu pri hl. vstupe.
  • Modlitby Krížovej cesty budú v piatky začínať o 18.00 (sv. omša po modlitbe KC). V nedele bude Krížová cesta o 15.00.
  • Na budúcu nedeľu bude celoslovenská zbierka na charitu.
  • Na púť do Izraela máme ešte 4 voľné miesta. Koná sa od 21.4. – 28.4. Záujemcovia ohláste sa v sakristii.
  • Modlitbový večer chvál bude na budúcu nedeľu v kine Scala o 19.00.