Aktuálne farské oznamy z nedele 15. apríla

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 15. apríla.

Odpustová slávnosť v Kaplnke Božieho milosrdenstva začína dnes popoludní o 14.00 vysluhovaním sviatosti zmierenia. O 15.00 je korunka k BM a o 15.30 sv. omša v rím. kat. obrade.
Stretnutie lektorov bude v utorok (17. 4.) po večernej sv. omši v PC.
Stretnutie pútnikov do Sv. Zeme bude v stredu o 18.45 v kostole.
– Spoveď pre birmovancov bude vo štvrtok od 19.00 do 20.00. Nácvik pre birmovancov bude v piatok večer po sv. omši. Sviatosť birmovania bude v sobotu o 10.00.
– Na našej filiálke Šalgovík plánujeme tohto roku zrekonštruovať a hlavne rozšíriť kostol, ktorý je kapacitou nepostačujúci na Šalgovík. Máme už projekty aj stavebné povolenie, teda môžeme pristúpiť k realizácii stavby. Celkový náklad je cca 170 000 eur. Samotní Šalgovičania doposiaľ vyzbierali okolo 130 000 eur. Len pre porovnanie – minulú nedeľu dali dokopy 30 000 eur. Chceli by sme vás teda poprosiť, aby sme aj my pomohli, veď spolu tvoríme jednu farskú rodinu. Mnohí z ľudí, ktorí bývajú na Šalgovíku, chodievajú na sv. omše iba tu do nášho kostola, preto chceme osloviť aj ich. Dnes teda po sv. omši môžete prispieť na zbierku. Ďakujeme za solidárnosť.
– CVČ pozýva na turnajové stolno-tenisové stretnutia, ktoré sa budú konať každú sobotu o 19.00 v priestoroch čajovne. Pozvaní sú všetci od 15 – 30 rokov.