Aktuálne farské oznamy z nedele 14. septembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 14. septembra

  • omše na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie: 6.00, 7.00, 9.00, 11.00, 18.00.
  • Stretko lektorov bude v utorok po večernej sv. omši v PC.
  • Od budúcej soboty začínajú detské stretká na fare v čase od 10.00 – 12.00.
  • Na budúcu nedeľu bude v Konkatedrále sv. Mikuláša omša o 10.00 za železničiarov. Bližšie info na výveske.
  • Dnes po sv. omši je zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za milodary.

 

Šalgovík:

  1. omše – pondelok: 9.00

                                   streda: 18.00

                                   piatok: 18.00

                                   nedeľa: 9.00

V sobotu bude detské stretko v sakristii od 10.00 – 12.-00.