Aktuálne farské oznamy z nedele 14. júna

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 14. júna.

  • omše vo štvrtok a piatok večer budú sláviť o. saleziáni z našej prešovskej komunity.
  • V piatok od 8.00 pozývame na brigádu v súvislosti s prípravou kňazskej vysviacky a primícií.
  • V sobotu o 10.30 budeme mať v našom kostole kňazskú vysviacku Jána Krupu SDB. Svätiteľom bude o. biskup Stanislav Stolárik.
  • Primičná sv. omša bude v nedeľu o 11.00. Na obe slávnosti ste srdečne pozvaní. Prosíme, aby ste lavice dole v lodi prenechali pozvaným hosťom a príbuzným.
  • kaplán Rado od 1.7. bude preložený za kaplána do farnosti Belá nad Cirochou. Za jeho trojročnú službu mu poďakujeme pri sv. omšiach o 9.00 a  11.00 na budúcu nedeľu.
  • Tohtoročná púť v Levoči sa bude konať 4. a 5. júla. V sakristii sa môžete prihlásiť. Odchádza sa v nedeľu (5.7.) ráno o 5:00. Poplatok za cestu: 5 €.

 

 

            Šalgovík: sv. omše:          streda, piatok: 18.00,

                                                           nedeľa: 9.00