Aktuálne farské oznamy z nedele 13. septembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 13. septembra :

  • V pondelok na sviatok Povýšenia sv. Kríža bude naviac sv. omša o 9.00.
  • Celoprešovská mládežnícka sv. omša bude v pondelok o 18.00 na našej prešovskej Kalvárií. Povzbudzujeme predovšetkým birmovancov.
  • V utorok na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie budú sv. omše ako v nedeľu (6.00, 7.00, 9.00, 11.00, 18.00).
  • Kancelária na fare bude v utorok zatvorená.
  • V stredu po večernej sv. omši pre deti bude v kostole stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.
  • Deti, ktoré boli na Olympijských hrách si môžu v sakristii vyzdvihnúť CD s fotkami.
  • Na Konkatedrále sv. Mikuláša sa v tomto čase realizuje výmena strešnej krytiny a poškodeného krovu. V čase, keď sa staval náš kostol, tak tamojšia farnosť to zastrešovala (aj finančne), tak skúsme teraz aj my pomôcť im. Takže na budúcu nedeľu by bola zbierka na Konkatedrálu. Ďakujeme za milodary.
  • Na národný pochod za život do Bratislavy pôjdeme autobusom. Zraz tých, ktorí sa prihlásili bude o 01.20 pri PC. Máme ešte tri miesta voľné. Nahlásiť sa môžete v sakristii.

 

Šalgovík:     pondelok: 18.00, utorok: 9.00,

                                   piatok: 18.00, nedeľa: 9.00