Aktuálne farské oznamy z nedele 13. marca

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 13.marca:

  • Dnes o 14.45 bude modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a o 15.00 modlitba Krížovej cesty. Dnes ju pripravilo spoločenstvo Neokatechumenátna cesta.
  • Stretnutie lektorov bude v utorok po večernej sv. omši v PC.
  • V sobotu bude na našom sídlisku prebiehať charitatívna akcia KILO. Ďakujeme za podporu.
  • Prosíme o dobrovoľníkov na spomínanú akciu KILO. Organizačné stretnutie bude vo štvrtok po večernej sv. omši na fare. Obzvlášť prosíme birmovancov, aby sa zapojili.
  • V predaji pri hl. vchode si môžete zakúpiť veľkonočné dekorácie (aj veľkonočného baránka). Kúpou podporíte aktivity našej farskej charity.
  • Otcovia františkáni pozývajú na odpustovú slávnosť sv. Jozefa vo svojom kostole. Slávnostná sv. omša bude v sobotu o 10.00.
  • Dnes po sv. omši bude zbierka na náš kostol. Ďakujeme za Milodary.
  • Spovedanie pred Veľkou Nocou:

PO: 16.00 – 18.00

UT: 7.00 – 9.00; 16.00 – 18.00

ST: 16.00 – 18.00

ŠT: 7.00 – 9.00; 19.00 – 20.30 (viacerí kňazi)

(Pred večernou sv. omšou nespovedáme.)

PI: Od 8.00 spovedanie chorých (mena a adresy nahláste do stredy večera v sakristii.)

NE: 14.30 – 17.00 (viacerí kňazi)

V piatok a v sobotu v Kostole Krista Kráľa nespovedáme, pretože v tieto dni spovedáme vo farnosti Solivar. Aj tam môžete prísť .

PI: Sídlisko Šváby od 16.00 – 17.30 a večer od 19.00 – 20.00 v gr. kat. kostole pri Opale.

SO: popoludní od 14.30 – 15.30 spovedáme na Solivare v kostole na Soľnej Bani a od 16.00 – 17.00 vo farskom kostole na Solivare.

Na Kvetnú nedeľu sa spovedanie pred Veľkou Nocou končí.

 

Šalgovík: spovedanie: štvrtok od 15.30 – 17.30

  1. s omše: piatok o 18.00, sobota o 7.00, nedeľa o 9.00