Aktuálne farské oznamy z nedele 13. júla

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 13 júla.

  • Detské olympijské hry budú tak ako každý rok, v posledný prázdninový týždeň (od 25. 8. – 29. 8.). Prihlášky budú v sakristii, vyplnené ich potom vhoďte v obálke spolu s peniazmi do škatule pripravenej v sakristii. Cena: 10 €, dvaja súrodenci: 2 x 9 €, traja súrodenci: 3 x 8 €.
  • Srdečne pozývame ochotných mladých, ktorí by sa radi zaangažovali pri príprave Detských olympijských hier na stretnutie, ktoré bude v piatok (18.7.) po sv. omši na fare.
  • Arcidiecézna púť v Gaboltove k Panne Márii Karmelskej bude na budúcu sobotu a nedeľu. Slávnostnú sv. omšu v nedeľu o 10.30 bude slúžiť p. kardinál Jozef Tomko. Podrobnejší program nájdete na výveskách.
  • Pútnici do Medjugorja odchádzajú na budúcu nedeľu (20.7.) o 17.30 z parkoviska pri PC.

 

Šalgovík

–         sv. omše: piatok: 18.00

                            nedeľa: 18.00