Aktuálne farské oznamy z nedele 13. januára

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 13. januára: 

  • Dnešnou nedeľou končí Vianočné obdobie.
  • Stretko lektorov bude v utorok po večernej sv. omši v PC.
  • Modlitbové stretnutie Hnutia na pomoc rozvedeným kresťanom bude v utorok o 17.00 v Katolíckom kruhu na Jarkovej ulici.
  • V sobotu je detské stretko v PC. Začíname o 10.00.
  • Sviatosť birmovania bude u nás 5.mája (nedeľa) o 11.00.
  • Pozvanie na kávu po 9.00.
  • Už minulý týždeň ste boli prostredníctvom oznamu pozvaní na Územie modlitby: „Nemám čas,“ túto vetu počuť na každom rohu a ruku na srdce, aj my ju často používame. Uvedomujeme si, že toho času v súčasnosti popri všetkých povinnostiach nie je veľa a nie každý z nás má možnosť zúčastňovať sa niekoľkodňových duchovných obnovách. Preto v srdciach viacerých ľudí z našej farnosti skrsla myšlienka, prečo si takúto duchovnú obnovu nepripraviť tu – doma, na vlastnej pôde. A o tom je Územie modlitby. Už teraz je v pastoračnom centre (upraviť podľa toho, aká je omša) tím ľudí, ktorý niekoľko týždňov pracoval na vytvorení tohto diela a teraz pilne pripravuje túto individuálnu duchovnú obnovu, ako to bolo už prezentované. Naše pastoračné centrum sa na dnešný deň premení na miesto stíšenia sa od hluku každodenného života. Budete môcť prejsť viacerými územiami, ktoré sa dotýkajú rôznych oblastí našich životov. Nechcem použiť slovo stanovištiami, ale je celkom výstižné, pre lepšiu predstavu. Celé to je chystané kreatívnou a netradičnou formou, no veríme, že Boh si používa aj oblasť kreativity, aby nás oslovoval. Chcel by som Vás teda pozvať na Územie modlitby a bol by som rád, ak by ste to nebrali len ako moje pozvanie, ale ako samotné Božie pozvanie. Veríme, že každý si v tom nájde niečo „svoje“ a môže to byť pre Vás takým dobrým štartom a nakopnutím do nového roku 2019.

Územie modlitby začína dnes o 16:00 hod a končí o 21:00 hod. Celý program je stavaný tak, že môžete prísť a odísť kedy chcete a zúčastniť sa ho, ako dlho budete chcieť.

Šalgovík: streda, piatok: 18.00, nedeľa: 9.00.