Aktuálne farské oznamy z nedele 12. novembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 12. novembra:

 • Členovia SSV si môžu po sv. omši prevziať Kalendáre a podielové knihy. Členský poplatok zostal nezmenený (5 €).
 • Na Kalvárií v Kostole Sv. kríža každú stredu o 18.00 konajú modlitby a adorácia za vážne chorých, trpiacich a zomierajúcich. Ste pozvaní…
 • V ponuke pre mladých je ďalší ples, ktorý bude 25.11. v jedálni prešovskej univerzity. Informácie o lístkoch nájdete na výveske.
 • Bratia kapucíni pozývajú na koncert, ktorý bude 26.11. o 16.00 v kine Scala. Vstupenky je možné kúpiť v predajni František alebo v na mieste v deň koncertu.
 • Náš Zbor Krista Kráľa tohto roku jubiluje. Slávi 20 rokov od svojho vzniku. Na budúcu nedeľu o 15.00 v našom kostole bude slávnostný jubilejný koncert, kde sa náš zbor predstaví spolu s orchestrom. Súčasťou bude aj videoprojekcia, ktorá mapuje ich činnosť, vystúpenia doma i v zahraničí. Srdečne vás na koncert pozývame.
 • V rámci Týždňa Cirkvi pre mladých bude niekoľko aktivít pre mládež:
  • 12.11 (nedeľa): Návšteva domova dôchodcov na Cemjate. Zraz je pri kostole o 13.30.
  • 12.11. (nedeľa): Kresťanská symbolika vo filmovej trilógii Pán prsteňov. Prednáška, spojená s besedou –o. Pavol Hrabovecký. Uskutoční sa v PC na 1. poschodí.
  • 13.11. (pondelok): Sekčovská kvapka krvi – spoločný odchod od kostola o 7.30.
  • 13.11. (pondelok): Talkshow s Veronikou a jej hosťami v PC na 1. posch. o 19.00.
  • 14.11. (utorok): Godzone – Košice. Odchod autobusov je o 15.15. Je k dispozícii ešte zopár voľných miest. Zapísať sa môžete v sakristii do pondelka večera.
  • 15.11. (streda): Územie modlitby – priestor pre osobnú modlitbu za Sekčov, ticho a stretnutia. Zakončenie v PC na prízemí o 21.00.
  • 16.11. (štvrtok): Po večernej sv. omši moderovaná adorácia do 20.00.
  • 16.11. (štvrtok): Športová noc – telocvičňa na Šrobárke do 00.00 (od 15 rokov).
  • 18.11 (sobota): brigáda spojená s grilovačkou. Stretneme sa o 9.00.
 • Oznamy CVČ: V utorok aerobik zo zdravotných dôvodov nebude.

CVČ pozýva na stretnutie rodín predčasne narodených a rizikových detí v piatok o 15.00 v PC na 1. posch. Stretnutie zakončíme sv. omšou o 18.00 obetovanou za tieto deti a ich rodiny.

 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na náš kostol.