Aktuálne farské oznamy z nedele 12. mája

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 12. mája.

 

– Vigília Zoslania Ducha Svätého sa bude sláviť na budúcu sobotu o 20.00. Sv. omša o 18.00 nebude.
– Stretnutie lektorov bude v utorok po večernej sv. omši v PC.
– Seniori, ktorí idú vo štvrtok do Košíc, majú odchod autobusu o 9.15 z parkoviska.
– Odchod autobusu do Krakova je v sobotu (18.5.) o 02.45 z parkoviska.
– Zápis na birmovku bude  v piatok (17.5.) po večernej sv. omši v kostole. Prihlásiť sa môžu terajší prváci na SŠ a tí, ktorí sú v sexte na osemročných gymnáziách. Zopakovať si základné pravdy viery a nezabudnúť si priniesť pero!!
– Záujemcov o animátorstvo birmovancov na nasledujúci cyklus pozývame na prvé stretko v piatok (17.5.) po zápise birmovancov. Zároveň prosíme, aby na stretko prišli  aj tohtoroční animátori.
– 1. sv. prijímanie budú mať na budúcu nedeľu pri sv. omši o 9.00 deti zo ZŠ Májové námestie a iných škôl. Prosíme teda, aby ste nám nechali voľné všetky lavice dole pre deti a ich rodičov. Nácvik pre deti bude v stredu po detskej sv. omši. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná. Sviatosť zmierenia týmto deťom budeme vysluhovať v sobotu (18.5.) o 9.00. Rodičov prosíme, aby sa vyspovedali počas týždňa.
– Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na kostol.