Aktuálne farské oznamy z nedele 12. januára

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 12. januára.

 

– Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie.
– Popoludní o 14.30 bude modlitba posvätného ruženca spojená s výmenou ružencový tajomstiev a eucharistickým požehnaním.
– Detské stretko bude v sobotu od 10.00 – 12.00 na fare
s p. kaplánom Radom a jeho tímom. Pozývame aj deti, ktoré ešte neboli.
– Na púť do Sv. Zeme ešte máme niekoľko voľných miest. Kto by mal záujem, ohláste sa nám v sakristii, resp. v kancelárií na fare. Púť sa koná od 11. 3. do 19.3. Celková cena: 675 €.
– Cirkevná ZŠ sv. Gorazda na Solivare pozýva budúcich prváčikov na zápis do 1. ročníka. Uskutoční sa v stredu (15.1.) o 16.00. Zapísať deti je možné taktiež aj v nasledujúcich dňoch do 22. januára. Potrebné je doniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
– V tých istých dňom má zápis do 1. ročníka aj Cirkevná škola sv. Mikuláša na Duklianskej ul.
– V stredu na detskej sv. omši nás navštívia žiaci a pedagógovia z Cirkevnej ZŠ bl. Petra Pavla Gojdiča na Bernolákovej ul. Po sv. omši vystúpia s krátkym programom a prezentáciou školy.
– Stretnutie Hnutia rozvedených bratov a sestier bude v utorok (14.1.) o 17.00 v Katolíckom kruhu na Jarkovej ul.