Aktuálne farské oznamy z nedele 12. februára

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 12. februára.

– Stretnutie lektorov bude v utorok po večernej sv. omši v PC na prízemí.
– Stretnutie seniorov bude v sobotu (18.2.) o 15.00 v PC na prízemí.
– Máme voľné úmysly na sv. omše ráno o 6.00 na mesiace február aj marec. Môžete ich nahlásiť v kancelárií.
– Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na fašiangovej strede pre deti: detskému zboru s hudobníkmi, mamám a starým mamám za
kreple a iné dobroty a katechétom za organizačnú pomoc.
– Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.
– Spoločenstvo Net for God Vás pozýva na premietanie tematického filmu spojené s modlitebným stretnutím. Stretnutie sa uskutoční v sobotu 18.2. o 19:00 hod. v Pastoračnom centre na prízemí. Bližšie informácie sú na výveskách.
– 25.2.2012 (sobota) pripravujeme lyžovačku do Krynice – Poľsko. V prípade záujmu je možné sa prihlásiť v CVČ alebo priamo na web stránke centra (sekcov.fara.sk – záložka Centrum JP II.).
– Na budúcu nedeľu od 15.00h v CVČ pozývame deti a ich rodičov stráviť nedeľne popoludnie v karnevalovom rytme. Dobrá nálada
a program a ceny za najlepšie masky sú pripravené. Privítali by sme aj nejaké ceny od sponzorov, aby sme mohli oceniť čo najviac detí.
– Do pozornosti dávame možnosť prihlásiť deti od 6 do 14 rokov na denný pobyt v CVČ počas jarných prázdnin. Pripravený je bohatý športovo-snehovo-výletový program. Bližšie info v centre v pracovných dňoch od 10.00h do 17.00h alebo
na web stránke centra.