Aktuálne farské oznamy z nedele 12. februára

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 12. februára:

  • Stretko lektorov bude v utorok po večernej sv. omši v PC.
  • Dátum birmovky 29.4. (sobota) o 10.00.
  • O dva týždne v sobotu (25.2.) pozývame na lyžovačku resp. prechádzku do Vysokých Tatier – Tatranská Lomnica, resp. St. Smokovec a následne výstup na Hriebienok a okolie. Odchod autobusu ráno o 6.45 a príchod okolo 18.00. Cena za autobus 5 €. Prihlásiť sa môžete v sakristii s poplatkom do budúcej soboty.
  • CVČ pozýva na budúcu sobotu od 9.00 do 10.00 na korčuľovanie do PSK Arény za nezmenené vstupné 1,20 €. Zároveň CVČ ponúka deťom, ktoré sa nevedia korčuľovať kurz korčuľovania. Informujte sa v CVČ.
  • Na budúcu sobotu (18.2.) pozývame deti na farský karneval do PC na 1. poschodí. Začne o 15.00. Prijmeme vašu pomoc pri organizovaní, vecné dary do tomboly, resp. aspoň sa pomodlite za naše deti J. Ďalšie informácie nájdete na nástenke v kostole.
  • Národný týždeň manželstva bude prebiehať od 13. do 19. februára. Aj v našom meste bude viacero aktivít. Všimnite si pestrú ponuku na výveskách.
  • Dnes po sv. omši bude zbierka na kostol. Vďaka za milodary.

Šalgovík:            

Sv. omše: streda, piatok o 18.00, nedeľa o 9.00.