Aktuálne farské oznamy z nedele 12. augusta

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 12. augusta.

 

– Veľký zbor má zajtra (pondelok) dôležité stretnutie o 19.00 v PC.
– Stretnutie pútnikov do Fatimy a Lúrd z oboch termínov bude v pondelok po večernej sv. omši o 18.45 v kostole.
– V stredu je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše: 6.00, 9.00, 16.00, 18.00.
– Združenie kresťanských seniorov oznamuje členom, že sa ruší plánovaná modlitba ruženca do rádia Lumen, ktorá mala byť 18.8. Náhradný termín je 15. 12. 2012.
– Stretnutie seniorov bude v nedeľu 19. augusta o 15.30 v Pastoračnom centre.
– Jubilejná 10. púť mužov v Gaboltove bude na budúcu nedeľu. Program nájdete na výveskách.
– Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.
– Naliehavo prosíme rodičov, ktorí chcú dať deti na detské olympijské hry, aby nám v priebehu týždňa doniesli prihlášku. Nájdete ju v sakristii.
– Ešte dva týždne je pre záujemcov o denný pobyt v centre pripravený tím animátorov so zaujímavým programom, preto neváhajte a príďte medzi nás. Určený je pre deti vo veku od 7 do 13 rokov. Poplatok 3 eurá na deň zahŕňa obed, desiatu a pitný režim. Okrem toho pripravujeme celodenný výlet na Šarišský hrad a do Pavloviec s možnosťou jazdy na koni. Podrobnejšie info na web stránke CVČ.
– Nemocnica hlási akútny nedostatok krvi, a tak budeme mať v stredu v Pastoračnom centre bl. JPII. odber krvi. Uskutoční sa od 7.00 do 11.00. Kto je doma a chcel by takto urobiť šľachetný skutok, je vítaný.