Aktuálne farské oznamy z nedele 11. septembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 11.septembra:

  • Vo štvrtok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. omše budú ako v nedeľu: 6.00, 7.00, 9.00, 11.00, 18.00. V Šalgovíku bude o 8.30.
  • Vo štvrtok bude kancelária na fare zatvorená.
  • Stretnutie lektorov bude v utorok po večernej po sv. omši v PC. Účasť je veľmi dôležitá.
  • V stredu na Sviatok Povýšenia Sv. kríža bude najviac sv. omša o 9.00.
  • Prvá omša pre deti bude v stredu o 18.00. Po nej bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná.
  • Termíny 1. sv. prijímania:

ZŠ Šrobárová – 7.5.2017

ZŠ Sibírska + iné školy (Bernolákova…) – 14.5.2017

ZŠ Májové námestie – 21.5.2017

  • Skúška detského zboru bude v pondelok o 17.00 v PC. Prosíme taktiež rodičov deti spievajúcich v zbore o účasť. Samozrejme pozývame aj nových členov do zboru.
  • V piatok je večerná sv. omša mládežnícka. Pozývame birmovancov.
  • CVČ oznamuje že zápis detí na krúžky je možný iba do stredy 14.9.
  • Deti a animátori, ktorí boli na DOH si po sv. omšiach môžu bezplatne v sakristii vyzdvihnúť DVD s fotkami.

Šalgovík

Sv. omše:      streda – 18.00

                                   štvrtok – 8.30

                                   piatok – 18.00

                                   nedeľa – 9.00