Aktuálne farské oznamy z nedele 11. novembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 11.novembra: 

  • Stretnutie lektorov bude v utorok po večernej sv. omši v PC.
  • V sobotu je detské stretko v PC. Začíname o 10.00.
  • O dva týždne (25.11.) budeme sláviť odpustovú sv. omšu. Hosťom bude náš košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.
  • Program na Týždeň Cirkvi pre mládež:

Nedeľa (dnes): Návšteva Domova dôchodcov na Cemjate. Zraz je o 13.15 pri fare. Večer o 19.00 sa stretneme v PC na prízemí na diskusnej relácií „Tajomný večer zo sviečkami“.

Pondelok: Dopoludnia pôjdeme darovať krv do nemocnice, večer o 18.00 bude sv. omša s hosťom (o. Patrik Melkovič) na tému: Božie slovo – skala života.

Utorok: Koncert Godzone v Košiciach. Odchod pre prihlásených je o 15.00 z parkoviska. Kto by ešte chcel, môže sa do dnešného večera prihlásiť v sakristii. Poplatok za cestu je 2 €.

Streda: kvízový večer v PC. Súťažíme v trojčlenných tímoch.

Štvrtok: moderovaná adorácia po večernej sv. omši z následnou modlitbou v uliciach nášho sídliska.

Piatok: mládežnícka sv. omša, po nej je k dispozícii telocvičňa na ZŠ Šrobárová do 23.00.

Nová ponuka na sobotu pre mládež z farnosti:

Púť do Vysokej nad Uhom k novovyhlásenej blahoslavenej Anne Kolesárovej na budúcu sobotu, kde bude duchovný program od 15.00 do 20.00. s modlitbami za vnútorné uzdravenie s o. Pavlom Hudákom. Púť bude sprevádzať p. kaplán Lukáš. Odchod autobusu je o 12.30 y parkoviska. Prihlásiť sa môžete v sakristii. Poplatok za cestu: 4 €.

  • Pozývame mladých na ples, ktorý sa uskutoční 24.11. v jedálni Prešovskej univerzity. Informácie o lístkoch nájdete na výveske.
  • Dnes po sv. omši je zbierka na náš kostol. Ďakujeme za milodary.

Šalgovík: streda, piatok o 18.00, nedeľa o 9.00.