Aktuálne farské oznamy z nedele 11. marca

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 11. marca.

–  Krížová cesta bude dnes o 15.00 (kostol sa otvára o 14.40). Po Krížovej ceste o 15.30 vás pozývame na pôstnu úvahu o vzťahoch v manželstve a rodinách. Dnešná téma má názov: Komunikácia v manželstve, resp. Rozumiem jazyku, ktorým rozpráva môj manžel, manželka?
–  Stretnutie lektorov bude v utorok po sv. omši v PC na prízemí.
–  V stredu budú v našej farnosti kňazské rekolekcie nášho dekanátu. Začnú sv. omšou o 9.00. Srdečne pozývame. Sv. omšu bude sláviť niektorý z našich o. biskupov.
–  Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v stredu (14.3.) po večernej sv. omši.
–  Duchovná obnova pre seniorov bude vo štvrtok o 15.00 v PC na prízemí.
–  Duchovná obnova pre lektorov bude v sobotu od 13.00 v spoločenskej miestnosti na fare.
–  Stretnutie mužov (už 17. v poradí) bude v sobotu (17.3.) o 17.00 u saleziánov na Bottovej ulici v Prešove.
–  V sobotu začína vo františkánskom kostole odpustové slávenie sviatku sv. Jozefa. Program je na nástenke.
–  Spoločenstvo Net for God vás pozýva na premietanie tematického filmu spojené s  modlitebným stretnutím. Uskutoční sa v sobotu 17.3. o 19.00  v PC na prízemí. Bližšie informácie sú na výveskách.
–  Zbierka na náš kostol bude na budúcu nedeľu.
–  Ak ste ešte nikomu nedarovali 2 percenta z vašich daní a chceli by ste podporiť aktivity v našej farnosti, tak pri východoch z kostola si zoberte tlačivo. Zájdite s ním za vašim zamestnávateľom a vyplnené nám ho doneste do konca apríla.  Môžete si ho stiahnuť aj z našej internetovej stránky www.sekcov.fara.sk