Aktuálne farské oznamy z nedele 11. mája

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 11. mája.

  • Pripomíname, že dnešná (nedeľa) večerná sv. omša je o 19.00.
  • V utorok je výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime. Pred večernou sv. omšou o 17.00 začne v kostole mariánske večeradlo.
  • Stretko lektorov bude v utorok po večernej sv. omši v PC.
  • V stredu budeme mať v našej farnosti dekanátne rekolekcie kňazov. Sv. omša bude o 9.00.
  • V stredu sa bude konať v Konkatedrále sv. Mikuláša Deň milosrdenstva. Program nájdete na výveske.
  • 1. sv. prijímanie budú mať na budúcu nedeľu pri sv. omši o 9.00 deti zo ZŠ Sibírska. Prosíme teda, aby ste nám nechali voľné všetky lavice dole pre deti a ich rodičov. Nácvik pre deti bude v stredu po detskej sv. omši. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná. Sviatosť zmierenia týmto deťom budeme vysluhovať v sobotu (17.5.) o 9.00. Rodičov prosíme, aby aj oni prijali sv. zmierenia a využili túto možnosť už počas týždňa.
  • Pozývame deti na detský farský prázdninový tábor.

Dátum:    od 12.júla do 16. júla (5 dní).

Miesto: Rekreačné stredisko – Mníchovský potok (blízko Bardejova)

Cena:   50 € (5 krát do dňa strava, ubytovanie, cestovné).

Vek:    7 – 14 rokov. Prihlášku si vyzdvihnite v sakristii alebo v kancelárii FÚ.

  • Dnes po sv. omši je zbierka na kňazský seminár. Ďakujeme za milodary.
  • Púť do Šaštína: V dňoch 22. – 23.5. ideme na celodiecéznu púť na Velehrad a do Šaštína. Máme objednaný autobus, v ktorom máme ešte 10 miest voľných. Cena 50 €. V cene je  aj nocľah, večera a raňajky na Velehrade. Kto by mal záujem, nech sa ohlási v sakristii. Podrobnejšie informácie o odchode povieme na budúcu nedeľu.