Aktuálne farské oznamy z nedele 11. júna

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 11.júna:

  • Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše: 6.00, 9.00, 16.00, 18.00. V kaplnke BM sv. omša nebude.
  • V sobotu (17.6.) sa v prešovskej Handball Aréne uskutoční evanjelizačný seminár OHEŇ.
  • Cirk. zákl. umelecká škola sv. Mikuláša s pobočkou na Ďumbierskej ul. pozýva deti na prijímacie pohovory v pondelok od 14.00 – 17.00. Bližšie informácie na výveske.
  • CVČ sv. Jána Pavla II. organizuje od 13. – 23.6. zápis detí vo veku 5-15 rokov do tanečnej a speváckej zložky súboru Rozmarija. Čakáme vás v CVČ od 16.00 – 18.00.
  • O dva týždne v nedeľu 25.6. bude Farfest. V súvislosti s tým máme pre vás dve ponuky:
    • Tá prvá je duchovná: Chceme vás poprosiť o modlitbový deviatnik za našu farnosť. Začal by vo štvrtok a modlili by sme sa individuálne. Pri východoch z kostola si môžete vybrať po jednom lístku, na ktorom je konkrétny deň vašej modlitby.
    • Druhá ponuka: Na stolíkoch pri východoch rovnako nájdete aj kvíz (Moja farnosť – jej história i súčasnosť) Taktiež na stránke v sekcii Na stiahnutie . Zoberte si ho a do 19.6. (o týždeň v pondelok) nám ho vyplnený doneste a vhoďte do škatule pri hl. vchode. Výherca vyhráva púť do Lúrd a Fatimy J. Zlosovanie bude po sv. omši na Farfeste. Pri hľadaní odpovedí vám pomôže aj internetová stránka farnosti.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na Farfest.

 

Šalgovík: Sv. omše: štvrtok, piatok: 18.00, nedeľa: 9.00