Aktuálne farské oznamy z nedele 11. januára

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 11. januára.

  • Dnešnou nedeľou končí Vianočné obdobie.
  • Stretnutie lektorov bude v utorok po večernej sv. omši v PC.
  • Farnosť sv. Mikuláša v Prešove pozýva na prednášku s názvom Rodová rovnosť a referendum (resp. v čom spočíva podstata referenda). Stretnutie sa uskutoční v stredu (14.1.) o 16.30 v Katolíckom kruhu na Jarkovej 77.
  • Prešovské cirkevné základné školy pozývajú na zápis
    do 1. ročníka: CZŠ sv. Gorazda na Solivare: 15.1. – 22.1.

                                  CZŠ sv. Mikuláša v Prešove: 19.1. – 23.1.

  • Dôležitý oznam:

Na budúcu sobotu a nedeľu sa uskutoční Duchovná obnova pre farnosť. Povedie ju o. Rastislav Dvorový, tohto času sprievodca pútnikov po Sv. Zemi. Aj v sobotu aj v nedeľu začne o 16.30 v Kostole Krista Kráľa. Potrvá až do večernej sv. omše. Témou bude Desatoro  – aktuálny biblický pohľad. Obnova je určená pre všetkých – celú farnosť, predovšetkým však pozývam všetkých, ktorí vykonávajú nejakú službu vo farnosti (lektori, rozdávatelia, animátori, kantori, žalmisti…)