Aktuálne farské oznamy z nedele 10. novembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 10. novembra.

– Zajtra si pri sv. omšiach pripomenieme 13. výročie konsekrácie nášho kostola.
Odchod autobusu na Godzone pre tých, ktorí sa prihlási bude v utorok o 16.00 z parkoviska pri kostole.
Stretnutie lektorov bude na budúci utorok po večernej sv. omši.
– Na výveske si pozrite pozvánku na prednášku exorcistu o. Jozefa Marettu, ktorá bude v utorok večer u františkánov.
– Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol v Šalgovíku. Konkrétne na kamenný oltár. Počas uplynulého týždňa sa dokončilo uloženie podlahy a osadili sa všetky vnútorné dvere. V nasledujúcich dňoch sa postupne pristúpi k inštalácií vnútorného zariadenia kostola: ozvučenie, dokončenie osvetlenia, vybavenie sakristie a hlavne inštalácia kamenného oltára, ambóny a bohostánku. Ak sa nám to podarí zvládnuť (hlavne finančne), tak Vianoce by sme mohli sláviť v novom kostole. Pre vašu informáciu: len na oltár, ambónu a bohostánok momentálne potrebujeme 10 tisíc eur. Ak by niekto chcel zasponzorovať napr. len samotný bohostánok, radi privítame. Každopádne ďakujeme vám za akúkoľvek finančnú pomoc.