Aktuálne farské oznamy z nedele 10. marca

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 10. marca.

 

– V utorok po večernej sv. omši bude stretnutie lektorov v PC.
– V stredu vás pozývame na detskú krížovú cestu o 18.00 a v piatok na moderovanú mládežnícku krížovú cestu so symbolmi o 18.00.
– Duchovná obnova pre seniorov bude vo štvrtok o 15.00 v PC na prízemí.
– Duchovná obnova pre lektorov bude v sobotu o 14.00 v spoločenskej miestnosti na fare.
– Na budúcu nedeľu bude zbierka na opravu strechy nášho kostola. Rekonštrukcia  bude stáť cca 130 000 €. Na výveske pri hl. vchode si môžete všimnúť niekoľko fotografii, ktoré dokumentujú v akom stave sa strecha nachádzala.
– Formuláre na 2 % nájdete pri východoch z kostola, resp. na farskej internetovej stránke. Vyplnené nám ich, prosíme, vráťte najneskôr do konca apríla. Pán Boh zaplať.
– Deň otvorených dverí na Gymnáziu sv. Moniky v Prešove bude 18. marca od 15.00.
– V sobotu o 10.00 bude na fare stretko deti, večer o 19.00 bude pre mladých tematické stretko.
– Spoločenstvo Net for God vás pozýva na otvorené stretnutie pri  filme a modlitbe. „Dlhá cesta k uzdraveniu“ – film o odpustení a uzdravovaní pamätí ľudí. Tešíme sa na vás v sobotu 16. marca o 19.00 v pastoračnom centre na prízemí. Bližšie informácie sú na výveskách.