Aktuálne farské oznamy z nedele 10.júla

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 10. júla:

  • Dnes popoludní (nedeľa) bude modlitba ruženca o 14.30, spojená s výmenou ružencových tajomstiev a eucharistickým požehnaním.
  • Na budúcu sobotu a nedeľu bude v Gaboltove púť k Panne Márií Karmelskej. Slávnostná sv. omša v nedeľu je o 10.30.
  • Oznam pre deti, ktoré idú zajtra na tábor. Stretneme sa o 8.00 v kostole na sv. omši, po nej odchádzame.
  • CVČ ponúka pre deti od 6 do 10 rokov športovo – zábavné dopoludnie v Centre. Táto možnosť je od stredy (13.7.) do ďalšieho piatku (22.7.). Poplatok je 4 € na deň, resp. 25 € na 8 dní (akcia ). V cene je varený obed. Prihlášky nájdete pri hl. vchode. Vyplnené ich vhadzujte do pripravenej schránky pri hl. vchode.

Šalgovík: streda: 19.00, piatok: 19.00, nedeľa: 9.00.