Aktuálne farské oznamy z nedele 10. apríla

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 10. apríla.

 

  • Dnes popoludní o 14.30 bude modlitba ruženca spojená s výmenou ružencových tajomstiev.
  • Budúca nedeľa je Nedeľou Dobrého pastiera. V kňazskom seminári v Košiciach bude Deň otvorených dverí. Môžete sa tam ísť pozrieť. Zároveň v tento deň je zbierka na seminár.

Pre birmovancov:

  • Dnes (nedeľa) pri večernej sv. omši a po nej máme duchovnú prípravu na sviatosť birmovania. Povedie ju o. Viktor Baltes a spoločenstvo Shalom. Prosíme všetkých vás aby sme sa po tieto dni zjednotili v osobnej aj spoločnej modlitbe za birmovancov.
  • Vo štvrtok po večernej sv. omši budeme viacerí kňazi vysluhovať zmierenia pre birmovancov.
  • Nácvik na birmovku bude v piatok po mládežníckej sv. omši.
  • Sviatosť birmovania udelí našim mladým o. arcibiskup Bernard Bober pri sv. omši v sobotu o 10.00. Prosíme rodičov a príbuzných, aby lavice dole v kostole nechali pre birmovancov a ich birmovných rodičov.

            Šalgovík: streda, piatok: 18.00, nedeľa: 9.00