Aktuálne farské oznamy z nedele 1. septembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 1. septembra.

– Modlitba ruženca bude dnes o 15.30 + výmena ružencových tajomstiev a Eucharistické požehnanie. Po ruženci bude voľba horliteľov, doneste si , prosím, perá.
– Od pondelka môžete v kancelárií na fare nahlásiť úmysly sv. omší na mesiace október, november a december. Kancelária je otvorená od 15.30 – 17.00.
– Skúška detského zboru bude v pondelok o 17.00 na fare. Radi by sme boli, ak by deti prišli aj s jedným z rodičov. Taktiež pozývame nové deti, ktoré by mali chuť spievať v našom detskom zbore.
– Od štvrtka začínajú sv. omše v Kaplnke Božieho milosrdenstva. V prvopiatkovom týždni je sv. omša o 15.00, v ostatné štvrtky o 15.30.
– Detské a mládežnícke sv. omše začnú až od druhého septembrového týždňa.
– Animátori birmovancov sa stretnú na 1. stretku v tomto školskom roku v piatok (6.9) po sv. omši v CVČ.
– Dospelí, ktorí by chceli prijať krst, alebo birmovanie, nech sa prídu zapísať do farskej kancelárie.
– Oznam CVČ: Od pondelka začínajú úvodné stretnutia záujmových útvarov podľa rozvrhu hodín, ktorý je zverejnený na stránke centra. Zároveň je možné prihlasovanie k jednotlivým záujmovým útvarom. Upozorňujeme záujemcom, že po 13. septembri už nebude možnosť prihlasovania, preto ak máte vážny záujem o  túto ponuku, urobte to čo najskôr.
– Cirkevná základná umelecká škola sv. Mikuláša v Prešove s pobočkou na Sekčove pozýva deti, mládež i dospelých na 2.kolo talentových pohovorov v hudobnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore denne do 3. 9. do 6.9. od 14.00 do 17.00. Bližšie informácie nájdete na výveske.
– Oznamujeme núdznym a mnohodetným rodinám, že poukazy na šk. pomôcky si môžu vyzdvihnúť vo štvrtok o 16.00 na fare. Poukazy sa nebudú roznášať do domácnosti.
– Na výveske pri hl. vchode nájdete ponuku púte do Medžugorja v septembri.
– Prvopiatkové spovedanie:
PO:  17.00 – 18.00
UT:   08.00 – 09.00    16.30 – 18.00
ST:   16.30 – 18.00
ŠTV:  08.00  – 09.00    16.00 – 20.00
PI:     16.00 – 18.00