Aktuálne farské oznamy z nedele 1. septembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 1. septembra:

 • Modlitba ruženca, spojená s eucharistickým požehnaním a výmenou tajomstiev bude dnes o 14.30.
 • Dnes po večernej sv. omši je v PC stretnutie rozdávateľov Eucharistie.
 • Úmysly sv. omší na mesiace október, november, december môžete nahlásiť v kancelárií od pondelka (2.9.) v čase od 15.00.
 • Budúca sobota je fatimskou sobotou, sv. omša ráno začne ružencom.
 • Stretnutie rodín v núdzi bude v pondelok (2.9.) o 16.00 v PC. Stretnutie animátorov birmovancov bude v pondelok (2.9.) po večernej sv. omši v PC na prízemí.
 • Prvá mládežnícka sv. omša (Veni sancte) bude v piatok (6.9.) o 18.00. Účasť všetkých birmovancov je povinná.
 • Sv. omše v Kaplnke BM začínajú už tento štvrtok o 15.00.
 • Detské sv. omše začnú až o týždeň v stredu (11.9.). Pri tejto sv. omši rozdáme rodičom prihlášky na 1. sv. prijímanie. Týka sa to detí, ktoré bývajú v našej farnosti a zároveň sú na ZŠ Šrobárova, Sibírska, Májová, CZŠ bl. P.P. Gojdiča.
 • Detský spevácky zbor Sekčováčik bude mať nácvik o týždeň v pondelok (9.9.) o 17.00 v PC.
 • CVČ sv. Jána Pavla II. pokračuje so zápisom detí do krúžkov. Zápis bude prebiehať denne od 17.00 do 19.00 na 2. poschodí PC. Prihlášky nájdete na stole pri hlavnom vchode do kostola. Vyplnené prihlášky je potrebné odovzdať do 13.9.2019. Do pozornosti dávame turistický krúžok, stretká detí, šachový krúžok a doučovanie pre základné i stredné školy. Viac info na nástenke alebo osobne v CVČ.
 • Aerobic začína  v utorok (3.9.) o 17.00 na prvom poschodí v PC.
 • V sobotu o 10.00 začína v Košickej katedrále slávnostná sv. omša pri príležitosti 400 výročia smrti Košických mučeníkov. Ste pozvaní.
 • Záujemcovia o účasť na Národnom pochode za život, ktorý bude 22. 9. v Bratislave, nech sa prihlásia v kancelárií.
 • V rámci roka Košických mučeníkov o. arcibiskup pozýva 13.10. o 15.00 do Košickej katedrály manželov, ktorí v tomto roku slávia 50., 60., 65. výročie manželstva. Manželia dostanú osobitné požehnanie. Kto sa chce zúčastniť tejto slávnosti, nech sa zastavia v priebehu týždňa v kancelárií a nahlásia údaje.
 • Dnešná večerná sv. omša je o 18.00.
 • Prvopiatkové spovedanie:
  • PO: 17.00 – 18.00
  • UT: 8.00 – 9.00; 17.00 – 18.00
  • ST: 16.30 – 18.00
  • ŠT: 8.00 – 9.00; 16.30 – 19.30
 • Opal: piatok 16.00 (spoveď 15.00 – 16.00);  nedeľa: 11.45
 • Šalgovík: streda, piatok: 18.00 (spoveď od 16.45), sobota: 7.00, nedeľa: 9.00