Aktuálne farské oznamy z nedele 1. októbra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 1. októbra:

  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 14.30 bude modlitba ruženca, spojená s výmenou ružencových tajomstiev a eucharistickým požehnaním.
  • Mesiac október je zasvätený Ružencovej Panne Márií. Počas týždňa od PO do PI ( okrem stredy) bude večerná sv. omša začínať modlitbou ruženca. Po ňom bezprostredne bude pokračovať sv. omša (bez kázne). Povzbudzujeme vás ak modlitbe ruženca v rodinách.
  • Pozvánka pre deti: V sobotu (7.10.) pozývame deti (nielen prvoprijímajúce J) na „detské stretko“ od 10.00 – 12.00 do PC. Témou bude Život Mojžiša. Animátori sa stretneme o 9.30 na fare.
  • Budúca sobota je fatimskou sobotou a náš solivarský dekanát má svoju samostatnú púť do Obišoviec. Program začína ružencom o 9.00 a pokračuje sv. omšou s o. biskupom. Z tohto dôvodu fatimská pobožnosť u nás pri rannej sv. omši nebude. Odchod autobusu je o 8.00 z parkoviska. Zapísať sa môžete v sakristii s poplatkom 2 € za autobus.
  • Seniori budú mať stretnutie pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ na budúci mesiac o 15.00 v PC.
  • Spovedanie pred 1. piatkom:

PO: 17.00 – 18.00

UT: 8.00 – 9.00; 16.30 – 18.00

ST: 16.30 – 18.00

ŠT: 8.00 – 9.00; 16.00 – 19.30

PI: spovedáme chorých a v Šalgovíku.

 

  • Pozýva vás na katechézy, ktoré pripravilo neokatechumenátne hnutie každý utorok a piatok o 19.00 v PC na 1. poschodí.

           

 Šalgovík:

            Sv. omše: streda, piatok o 18.00, nedeľa o 9.00.

            Spovedanie: piatok od 16.45.