Aktuálne farské oznamy z nedele 1.mája

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 1.mája:

 • Dnes o 14.30 bude modlitba ruženca spojená s eucharistickým požehnaním a výmenou ružencových tajomstiev.
 • Mesiac máj je zasvätený Panne Márií, preto večerné sv. omše o 18.00 budeme začínať spevom Loretánskych litánií.
 • Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. omše: 6.00, 9.00, 16.00, 18.00.
 • omša v kaplnke B. Milosrdenstva vo štvrtok 5. mája nebude.
 • Stretnutie seniorov, ktoré bolo plánované na budúcu nedeľu sa neuskutoční. Náhradný termín bude včas oznámený.
 • Odchod autobusov na púť do Krakowa bude v sobotu o 02.00 z parkoviska.
 • Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 9.00 budú mať 1. sv. prijímanie deti zo ZŠ Sibírska. Prosíme, aby ste lavice dole v kostole nechali voľné pre deti.
 • V stredu po detskej sv. omši bude nácvik detí.
 • Spoveď pre prvoprijímajúce deti zo ZŠ Sibírska bude v sobotu o 9. 00. Po spovedi bude generálka na nedeľu.
 • Na budúcu sobotu bude v Obišovciach Diecézne večeradlo. Začne o 9.00. Program je na výveske.
 • CVČ pozýva každú stredu v čase od 10.00 – 12.00 mamky s deťmi na program: „Herňa pre detičky, zumba pre mamičky“
 • Ďakujeme všetkým, ktorí ste našej farnosti darovali 2 percenta s daní.
 • Zbierka na pomoc kresťanom žijúcim na Ukrajine bola 3 331 €. Ďakujeme.
 • Zápis budúcoročných birmovancov bude v piatok 13. mája (o dva týždne) po večernej sv. omši v kostole. Týka sa terajších študentov 1. ročníka na stredných školách, resp. tých, ktorí sú v sexte na osemročných gymnáziách. Prihlásiť sa môžu aj starší.
 • Spovedanie pred 1. piatkom:
 • PO: 16.00 – 18.00
 • UT: 8.00 – 9.00; 16.00 – 18.00
 • ST: 16.00 – 20.00
 • Vo štvrtok, keďže je prikázaný sviatok, spovedať nebudeme.
 • V piatok spovedáme v Šalgovíku.
 • omše v Šalgovíku: utorok: 18.00, štvrtok: 18.00, piatok: 17.00 (spovedanie od 15.30), sobota: 7.00, nedeľa: 9.00.