Aktuálne farské oznamy z nedele 1. júna

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 1. júna.

  • Dnes o 14.30 bude modlitba ruženca, spojená s eucharistickým požehnaním a výmenou ružencových tajomstiev.
  • Prvoprijímajúce deti (a samozrejme prísť môžu aj ostatné) budú mať dnes opekačku o 15.15 pri pastoračnom centre. Prosíme mamky o nejaké koláčiky. Vodu a klobásy na opekanie nosiť nemusíte.
  • Dnes sa na Hlavnej ulici slávi Deň rodiny. Program začína o 13.00 a potrvá do 19.00. Program a podrobnejšie informácie nájdete na výveske.
  • Od pondelka môžete v kancelárií nahlásiť úmysly sv. omší na mesiace júl, august a september. Kancelária je otvorená od 15.30. Môžeme zobrať od jedného darcu max. na 2 sv. omše.
  • V sobotu večerná sv. omša bude až o 20.00 a bude to vigílna sv. omša Zoslania Ducha Svätého. Sv. omša o 18.00 nebude.
  • Na budúcu nedeľu bude sa v našom kostole vysluhovať Sviatosť birmovania. Sv. omša bude o 8.30. To znamená, že klasická sv. omša o 9.00 nebude. Veľmi vás prosíme, aby ste túto sv. omšu prenechali birmovancom a ich príbuzným a išli tak na sv. omše v inom čase.
  • Birmovanci budú mať nácvik v piatok po večernej sv. omši.
  • Prvopiatkové spovedanie:

PO: 17.00 – 18.00

UT: 8.00 – 9.00; 16.30 – 18.00

ST: 16.30 – 18.00

ŠTV: 8.00 – 9.00; 16.00 – 20.00

Birmovancov prosíme, aby prišli na spoveď vo štvrtok od 18.00 – 20.00, resp. môžu využiť aj ostatné dni.

Združenie kresťanských seniorov pozýva na výlet do Žakoviec (kde je farárom o. Marián Kuffa) a do Kežmarku. Výlet sa uskutoční 11.6. Prihlásiť sa môžu aj nečlenovia klubu (aj mladšie ročníky J) Ostatné informácie o prihlasovaní nájdete na nástenke pri hl. vchode.