Aktuálne farské oznamy z nedele 1. júla

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 1. júla.

– Modlitba posvätného ruženca, výmena tajomstiev s eucharistickým požehnaním bude dnes o 14.30.

– Stretnutie rodičov detí, ktoré idú na letný tábor je v pondelok o 18.45 v miestnosti za oltárom.

– Vo štvrtok je slávnosť našich patrónov sv. Cyrila a Metoda. Je to deň pracovného voľna, takže sv. omše budú ako v nedeľu: 6.00, 7.00, 9.00, 11.00 a večerná o 19.00.

– Spovedanie pred 1. piatkom:

16.30 – 18.00

16.30 – 18.00

16.00 – 20.00

ŠTV: NESPOVEDÁME (slávnosť)

16.00 – 18.00 (prvý piatok)

– Na budúcu sobotu je po rannej sv. omši mariánske večeradlo.

– Na farskú púť do Fatimy a Lúrd máme ešte voľných 10 miest. Púť sa uskutoční od 17.9. – 27.9. Cena:450 €/11 dní. Prihlásiť sa môžete čím skôr v kancelárií na

fare. Taktiež prosíme všetkých prihlásených na obidva turnusy, aby do 10. júla vyplatili celkovú sumu za púť. (záloha bola 250 €, doplatok 200 €).

– Levočská púť bude tohto roku 7. a 8. júla. Autobus pôjde v sobotu o 15.00 a v nedeľu o 5.00. Prihlásiť sa môžete v sakristií. Cena: 5 eur.

– Seniorská púť v Levoči bude 12. 7. Seniori sa môžu prihlásiť u p. Triščovej do 5. 7.

– CVČ: Do pozornosti dávame rodičom a deťom možnosť prihlásiť sa na denný pobyt v centre pre deti od 7 do 13 rokov. Termíny, prihlášky a bližšie info je k dispozícii vo vestibule kostola pri nástenke centra, alebo v pracovných dňoch priamo v centre.