Aktuálne farské oznamy z nedele 1. januára

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu januára:

 • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 14.30 bude ruženec s eucharistickým požehnaním a výmenou ružencových tajomstiev.
 • V piatok je prikázaný sviatok Zjavenie Pána. Sv. omše budú ako v nedeľu. Pri sv. omšiach požehnáme trojkráľovú vodu. Doneste si nádobky.
 • Pripomíname záujemcom o púť do Sv. Zeme, aby sa zapísali v sakristii.

           

 • Šalgovík:
  • Sv. omše:
   • streda: 18.00
   • piatok: 8.00.
  • Od 9.00 pôjdeme požehnávať domy. Zapíšte sa v sakristii.
   • sobota: 7.00
   • nedeľa: 9.00.