Aktuálne farské oznamy z nedele 1. decembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 1. decembra.

 

– Modlitba ruženca spojená s výmenou ružencových tajomstiev a eucharistickým požehnaním bude dnes (nedeľa) o 14.30. Bezprostredne po požehnaní cca o 15.15 sa uskutoční benefičný adventný koncert. Výťažok z koncertu bude venovaný našej cirkevnej materskej škôlke, ktorú pred nedávnom vykradli. Účinkovať budú samotné deti zo škôlky a učitelia i žiaci zo ZŠ sv. Mikuláša.
Rorátne sv. omše (iba pri sviečkach) budú tak ako v predchádzajúci rok v pondelok, stredu a piatok ráno o 6.00.
– Od pondelka môžete nahlásiť v kancelárií úmysly sv. omší na mesiace január, február a marec. Kancelária je otvorená od 15.30 do 17.00.
– V piatok večer o 19.00 vás pozývame do pastoračného centra na 2. adventný večer. Témou bude: Dieťa – dar alebo tovar? Hosťom bude psychologička Katarína Gromošová.
– Dnes po sv. omši sa môžete pri hlavnom vchode zapísať do zoznamu na prípravu vianočných balíčkov pre deti z núdznych rodín podľa vekových kategórií.
– Dnes je celoslovenská zbierka pre potreby charity.
Prvopiatkové spovedanie:
PO: 17.00 – 18.00
UT: 8.00 – 9.00; 16.30 – 18.00
ST: 16.30 – 18.00
ŠTV: 8.00 – 9.00; 16.00 – 18.00
PI: nespovedáme
Predvianočné spovedanie začneme o dva týždne v pondelok 16.12.