Aktuálne farské oznamy z nedele 29. januára

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste mohli počuť pri svätých omšiach v nedeľu 29. januára.

Kompletné farské oznamy aj s úmyslami svätých omší si môžete prečítať tu, ale aj pod záložkou Bohoslužby, kde je – okrem aktuálnych – k dispozícii už aj ich archív.

– Na Sviatok Obetovania Pána (štvrtok) bude naviac sv. omša ráno o 6.00. V tento deň pri všetkých sv. omšiach budeme požehnávať sviece – hromničky.
– Na sviatok sv. Blažeja (piatok) bude pri sv. omšiach požehnanie hrdiel.
– V sobotu pri rannej sv. omši budeme udeľovať Pomazanie chorých.
Podmienky: Túto sviatosť môže prijať každý človek, ktorý je v staršom veku a upadá na sile, chorý človek, človek pre operáciou. Pred tým je potrebné prijať sviatosť pokánia.
– Spovedanie pred 1. piatkom:
PO: 17.00-18.00
UT: 8.00-9.00; 16.30-18.00
ST: 16.30-18.00
ŠTV: 8.00-9.00; 16.00-20.00
– Kto by chcel pomôcť pri príprave birmovancov (privítali by sme aj
manželské páry)? Stretnutie bude v piatok 3.2. po večernej sv. omši.
– Predaj lístkov na ples, ktorý pre našu farnosť pripravujú každoročne
skauti bude 4.2. na ZŠ Bernolákova. Predaj lístkov je dnes (nedeľa) po sv. omšiach o 9.00 a 18.00 a v nasledujúcom týždni po večerných sv. omšiach. Bližšie informácie nájdete na výveske.
– Púť radosti pre mládež vo Vysokej nad Uhom bude od 10.2- 12.2. Cena za cestu je 7 €. Prihlásiť sa môžete v sakristii do budúcej nedele.
Povzbudzujeme predovšetkým birmovanecké skupinky. Je to jedinečná príležitosť duchovnej obnovy. Nik z tých, čo tam aspoň raz boli, neoľutovali a idú aj častejšie. Nahlásiť sa môžete v sakristii.
– Dnes po sv. omši je zbierka na kostol.
– Klzisko tohto roku nebude, keďže v studni je nedostatok vody (suchá jeseň).
– Plánovacie stretko vedúcich jednotlivých spoločenstiev bude 6.2.
(pondelok) o 18.45 na fare.
– Dobrá správa ☺: Po 10 rokoch budeme mať vo farnosti Misie. Konkrétne od 20. – 28. októbra. V našej farnosti ich budú viesť otcovia Redemptoristi z Bratislavy.
– OZNAMY CVČ Jána Pavla II.:
1. Pozývame deti stráviť polročné prázdniny 3.2.2012 (piatok) v CVČ s bohatým programom a sánkovačkou na Sigorde.
2. Výlet do Tatier na Hrebienok bude v sobotu (4.2.). Jeden autobus je už obsadený. Objednali sme aj druhý, takže stále sa ešte môžete prihlásiť. Bližšie info a prihlasovanie na www stránke CVČ alebo priamo v CVČ v čase od 10.00 do 17.00h.