Aktuálne farské oznamy 4. adventnej nedele

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 23. decembra.

– Deti, ktoré účinkujú v jasličkovej pobožnosti budú mať stretnutie dnes (nedeľa) o 15.00.

– Dnes sa môžete vyspovedať:
14.00 – 15.30: Kostol na Soľnej Bani – Solivar
16.30 – 17.00: Farský kostol na Solivare

– V predaji si môžete kúpiť vianočné číslo nášho farského časopisu Kurier. Okrem iného nájdete v ňom kompletný prehľad bohoslužieb počas vianočných sviatkov

– V predaji si môžete kúpiť vianočné ikebany. Ich kúpou podporíte rodiny v núdzi a taktiež je na predaj náš dekanátny kalendár na nový rok.

– Betlehemské svetlo prinesú skauti v nedeľu na večernú sv. omšu a zobrať si ho budete môcť v pondelok na vigíliu od 9.00 – 12.00 v kostole.

– V pondelok ranná sv. omša nebude.

– Na vigíliu Narodenia Pána (pondelok) budú sv. omše: 16.00 (pre rodiny s deťmi), 22.00, 24.00.

– V utorok na Narodenie Pána sv. omša ráno o 6.00 nebude. Nasledujúce sv. omše budú ako v nedeľu.

–  Jasličková pobožnosť bude na slávnosť Narodenia Pána (utorok) o 14.30.

– Na sviatok sv. Štefana (streda) budú sv. omše ako v nedeľu.

– Vianočné stretnutie seniorov bude vo štvrtok o 15.00 v PC na prízemí.

Spoločenstvo Net for God Vás pozýva na stretnutie pri modlitbe a filme. Titul filmu : „Výrobcovia protéz s holými rukami,  o. Raymond a o. Pierre Jaccard“. Tešíme sa na vás v sobotu 29.12. o 19:00 hod. v PC na prízemí. Bližšie informácie sú na výveskách.

– Pravidelné stretko pre deti bude najbližšie 29.12. (sobota) o 10.00 na fare.

– Naše deti pripravili tohto roku po prvý krát projekt „Dobrá novina“. Jedná sa o koledovanie detí a ohlásenie vianočného tajomstva, s tým, že výťažok z tohto koledovania  je určený pre chudobné deti v Afrike. Koledovanie bude v nedeľu (30. 12.) v kostole po sv. omši o 9.00 a 11.00. O 13.30 pôjdu deti koledovať do rodín, ktoré ich pozvú. Ktorá rodina by ich rada prijala, tak nám nechajte kontakt v sakristii. Môžeme navštíviť max. 25 rodín.