Aktuálne farské oznamy 3. adventnej nedele

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 16. decembra.

– Mariánske večeradlo bude dnes o 14.30.

– V sakristii môžete nahlásiť mená a adresy vašich chorých, ktorých pôjdeme spovedať v piatok (21. 12.) ráno od 8.00.

– Predvianočné spovedanie:
PO: 16.00 – 18.00
UT: 08.00 – 9.00; 16.00 – 18.00
ST: 16.00 – 18.00
ŠTV: 19.00 – 20.15 (viacerí kňazi)
PIA: pred večernou sv. omšou nespovedáme. Od 19.00 – 20.00 gr. kat. kostol pri Opále.
SOB: 14.00 – 17.00 (viacerí kňazi)
NE: spovedáme vo farnosti Solivar
Kompletný program spovedania v našej farnosti nájdete na výveskách a našej farskej stránke (www.sekcov.fara.sk). Na výveskách je taktiež program spovedania v ostatných prešovských farnostiach.

– Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli na Akciu kilo. Taktiež dobrovoľníkom.

Stretnutie lektorov je v utorok po večernej sv. omši v PC.

– Na budúcu nedeľu si budete môcť kúpiť vianočný Kuriér.

– V predaji je kalendár nášho dekanátu na nový rok. Cena: 1,60 €.

– Dnes je pravidelná mesačná zbierka na kostol.