Aktuálne farské oznamy 2. adventnej nedele

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 9. decembra.

 

– Združenie kresťanských seniorov oznamuje všetkým, ktorí sa zapísali na modlitbu posvätného ruženca do rádia LUMEN v Košiciach (15. 12. – sobota), že odchod autobusu bude o 17.00 z parkoviska. Sú ešte voľné miesta, zapísať sa môžete v sakristii.
– Rorátne sv. omše v pondelok, stredu a piatok budú aj nasledujúci týždeň.
– Gymnázium P. P. Gojdiča a Cirkevná ZŠ s materskou školou pozývajú na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 12. 12 v priestoroch školy na Bernolákovej 21.
– Celoprešovská mládežnícka sv. omša bude na budúci piatok (14. 12.) v Kostole Kráľovnej Pokoja na Sídl. III. o 18.00.
– V predaji sú posledné kusy vianočných oblátok.
– Na budúcu sobotu bude prebiehať na našom sídlisku charitatívna akcia KILO. Môžete podporiť svojou štedrosťou rodiny v núdzi.
– Stretnutie dobrovoľníkov na akciu Kilo bude vo štvrtok po večernej sv. omši v miestnosti za oltárom. Radi privítame aj „nové tváre“ 🙂
– Zbierka na charitu z minulej nedele bola 1 913 €. Pán Boh zaplať.
– V sakristii môžete nahlásiť mená a adresy vašich chorých, ktorých pôjdeme spovedať o týždeň v piatok (21. 12) ráno od 8.00.
– Predvianočné spovedanie začneme vo štvrtok a piatok a pokračujeme na budúci týždeň, kedy bude aj viac kňazov.
štvrtok (13.12): 8.00 – 9.0, 16.00 – 18.00
piatok (14.12.): 16.00 – 18.00
Kompletný program spovedania nájdete na výveskách a našej internetovej stránke.
– Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na kostol.