Aktuálne farské oznamy 1. adventnej nedele

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 3. decembra.

Modlitba posv. ruženca s eucharistickým požehnaním bude dnes o 14.30. Po nej bude výmena ružencových tajomstiev.
– V pondelok večer je spomienka na patróna šalgovického kostola – sv. Františka Xaverského. Keďže odpustovú slávnosť tam nemôžeme tohto roku sláviť, tak si naň spomenieme pri večernej sv. omši tu v KKK.
– Pozývame deti, mládež i všetkých veriacich na rorátne sv. omše v pondelok, stredu a piatok ráno o 6.00 hod. Svätá omša bude len pri sviečkach a tak si môžete doneste lampáše alebo kahance. Po sv. omši budú pre deti pripravené skromné raňajky v PC.
Mikulášske popoludnie pre deti bude v stredu (5.12.) v CVČ zo začiatkom o 15.30. Pripravený je bohatý program so sv. Mikulášom a darčekmi. Stretnutie sa zavŕši detskou sv. omšou o 18.00.
Manželské večery budú pokračovať na budúci piatok o 19.00 v PC.
Na budúcu sobotu je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše budú ako v nedeľu.
– V predaji si môžete kúpiť vianočné oblátky (0,80 €) a lístky na dnešný muzikál Volajte ma Meggy a CD z misií.
Úmysly sv. omší na mesiace január – marec môžete nahlásiť v kancelárií od pondelka v čase od 15.30 – 17.00.
– Kto sa rozhodol pripraviť vianočný balíček pre deti v núdznym rodinách (ako sme to avizovali minulú nedeľu), môže sa zapísať do zoznamu pri hl. vchode.
– Dnes po sv. omši bude celoslovenská zbierka na charitu. Ďakujeme za milodary.
– Spovedanie pred 1. piatkom:

PO:     nespovedáme
UT:    8.00 – 9.00    16.00 – 18.00
ST:     16.00 – 18.00
ŠTV:   8.00 – 9.00    16.00 – 20.00
PI:     nespovedáme

Predvianočné spovedanie začneme 13. decembra.


“    Modlitba posv. ruženca s eucharistickým požehnaním bude dnes o 14.30. Po nej bude výmena ružencových tajomstiev.
“    V pondelok večer je spomienka na patróna šalgovického kostola – sv. Františka Xaverského. Keďže odpustovú slávnosť tam nemôžeme tohto roku sláviť, tak si naň spomenieme pri večernej sv. omši tu v KKK.
“    Pozývame deti, mládež i všetkých veriacich na rorátne sv. omše v pondelok, stredu a piatok ráno o 6.00 hod. Svätá omša bude len pri sviečkach a tak si môžete doneste lampáše alebo kahance. Po sv. omši budú pre deti pripravené skromné raňajky v PC.
“    Mikulášske popoludnie pre deti bude v stredu (5.12.) v CVČ zo začiatkom o 15.30. Pripravený je bohatý program so sv. Mikulášom a darčekmi. Stretnutie sa zavŕši detskou sv. omšou o 18.00.
“    Manželské večery budú pokračovať na budúci piatok o 19.00 v PC.
“    Na budúcu sobotu je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše budú ako v nedeľu.
“    V predaji si môžete kúpiť vianočné oblátky (0,80 €) a lístky na dnešný muzikál Volajte ma Meggy a CD z misií.
“    Úmysly sv. omší na mesiace január – marec môžete nahlásiť v kancelárií od pondelka v čase od 15.30 – 17.00.
“    Kto sa rozhodol pripraviť vianočný balíček pre deti v núdznym rodinách (ako sme to avizovali minulú nedeľu), môže sa zapísať do zoznamu pri hl. vchode.
“    Dnes po sv. omši bude celoslovenská zbierka na charitu. Ďakujeme za milodary.
“    Spovedanie pred 1. piatkom:

PO:     nespovedáme
UT:    8.00 – 9.00    16.00 – 18.00
ST:            16.00 – 18.00
ŠTV:    8.00 – 9.00    16.00 – 20.00
PI:     nespovedáme
Predvianočné spovedanie začneme 13. decembra.