Latest Posts

Rorátne sv. omše + foto

Aj počas tohtoročného adventu budú v našom kostole tzv. rorátne sv. omše, ktoré sú len pri svetle sviečok a bez zvuku organa. Názov „rorátne“ pochádza z latinského hymnu „Rorate caeli desuper“ – „Roste nebesia z výsosti“ a týmito sv. omšami…
Čítať viac