Latest Posts

Kilometrový výlet

Po zimenej miništrantskej chate v Zborove sme sa spoločne 22 miništrantov + kňaz vybrali 1. mája spolu s mladými, ktorí nejakým spôsobom pomáhajú vo farnosti na nezabudnuteľne dobrodružstvo. Krásny slnečný deň sme strávili výstupom na Sninský kameň, návštevou kaplána Radka G. v…
Čítať viac

Zmena času sv. omší

Počnúc dnešnou (7. mája) večernou sv. omšou budú nedeľné sv. omše večer o 19.00.

54. svetový deň modlitieb za duchovné povolania

Drahí bratia a sestry, v uplynulých rokoch sme mali možnosť zamýšľať sa nad dvoma aspektmi súvisiacimi s kresťanským povolaním: nad výzvou „vyjsť zo seba samých“, aby sme počúvli Pánov hlas, a nad významom cirkevného spoločenstva ako privilegovaného miesta, kde sa…
Čítať viac

Veľkonočný pondelok

Na Veľkonočný pondelok budú sv. omše ako v nedeľu, t.j. 6.00, 7.00, 9.00, 11.00, 18.00. Po sv. omšiach, okrem prvej o 6.00, bude požehnanie áut.